Ukončení výzvy OPZ

Dne 17. 12. 2019 byla ukončena výzva OPZ č. A21/03_16_047/CLLD_16_01_028 Komunitní sociální práce a komunitní centra III. V této výzvě byla přijata jedna žádost, informace o přijaté žádosti naleznete zde.

Žádost nyní projde kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, kterou provádí pracovníci MAS. Tato výzva byla zároveň poslední výzvou OPZ v tomto opatření i v tomto roce.

Naposledy změněno: [last-modified]