Jednání pracovních skupin MAP II: Aktualizace dokumentace

Koncem října a začátkem listopadu 2019 proběhla jednání všech povinných pracovních skupin projektu MAP II. Obsahem jednání byla dílčí aktualizace dokumentace MAP, konkrétně analytické a strategické části. Byla uskutečně revize SWOT3 analýz v oblastech rozvoje matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a inkluzivního vzdělávání. Také byla revidována část stavu a potřeb aktérů ve vzdělávání. Všemi pracovními skupinami byla schválena Vize rozvoje vzdělávání do roku 2023, která byla definována již v první etapě projektu MAP.

Veškeré zápisy z jednáních jsou uveřejněny na stránkách projektu MAP II v sekci dokumenty.

 

Naposledy změněno: [last-modified]