Sdílený rodilý mluvčí

S novým školním rokem jsme započali spolupráci se dvěma sdílenými rodilými mluvčími s Thomasem A. a Simonem B. Působí jak ve výuce u žáků 2. stupně ZŠ, tak i v hodinách volné konverzace s pedagogy místních škol v odpoledních hodinách.

Koncept působení rodilého mluvčího ve výuce je založen na tzv. tandemové výuce, tedy párové výuce, během níž je ve výuce jak rodilý mluvčí (odborník), tak i pedagog. Smyslem této výuky je nejenom posílit jazykové kompetence žáků, ale také profesně obohatit samotného pedagoga.

Volné konverzace s pedagogy, tzv. Freetalks jsou otevřené všem pedagogům z místních škol, kteří mají zájem se nadále vzdělávat, obohacovat se a posilovat své jazykové dovednosti, které následně předávají žákům ve výuce.

Z důvodu optimalizace celé aktivity jsou s rodilými mluvčími pořádány pravidelné měsíční porady. Se školami intenzivně komunikujeme a snažíme se vše přivést k dokonalosti tak, aby byly spokojené obě strany.

 

Naposledy změněno: [last-modified]