Schválení změny SCLLD MAS Lanškrounsko

Dne 5. 9. 2019 byla podána změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), týkající se Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). K jejímu schválení došlo dne 8. 10. 2019.

Změny  se dotýkaly zrušení opatření OPZ 2 Sociální podnikání, díky kterému došlo k  navýšení alokace opatření OPZ 4  Komunitní sociální práce a komunitní centra o 1 050 000 Kč CZV. Dále byly provedeny úpravy v oblasti indikátorů třech opatření OPZ. Veškeré změny vycházely  z potřeb regionu, současného čerpání, jenž je shrnuto v Midterm evaluaci SCLLD.

Aktualizovaný FP plán, indikátory a opatření OPZ  naleznete zde.

 

Naposledy změněno: [last-modified]