Přijaté žádosti o dotaci z IROP

V pondělí 30. 9. 2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 103/06_16_076/CLLD_16_01_028 s názvem 11.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III. a výzvy číslo 336/06_16_075/CLLD_16_01_028 s názvem 14.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III.

Výzva č. 14 je třetí výzvou zaměřenou na opatření IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání.
Do této výzvy MAS přihlásili 3 žadatelé s projekty zaměřenými na realizaci venkovních učeben, zvýšení kapacity kmenových učeben včetně zajištění bezbariérovosti a na renovaci jazykové učebny a vybavení přírodovědné učebny.
Žádosti budou nyní postoupeny kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně se projekty přidělují Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k věcnému hodnocení a na závěr dojde k předání Radě MAS, která provádí výběr projektů.

Výzva č. 11 je také třetí výzvu zaměřenou na opatření IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik
a katastrof, avšak se jedná teprve o první výzvu s aktivitou Stanice IZS. Předešlé dvě výzvy byly zaměřeny na aktivitu Technika pro IZS. Do této výzvy MAS se přihlásil 1 žadatel s projektem zaměřeným na stavební úpravy stanice IZS
v Žichlínku. Žádost bude nyní postoupena kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně se projekt přiděluje Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k věcnému hodnocení a na závěr dojde k předání Radě MAS, která provádí výběr projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 11 je dostupný ZDE.
Přehled žádostí z výzvy č. 14 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]