Prorodinná opatření III

V pondělí 23. 9. 2019 bylo ukončeno Věcné hodnocení u výzvy Prorodinná opatření III v rámci operačního programu OPZ. Obě žádosti, přijaté v rámci této výzvy, byly doporučeny Radou MAS doporučeny k financování. Nyní probíhá Závěrečné ověření způsobilosti na ŘO OPZ. Více informací k této výzvě a k přijatým žádostem naleznete na na záložce zde

Naposledy změněno: [last-modified]