Změna vyhlášené výzvy MAS z IROP č. 12

Informujeme potenciální žadatele, že vyhlášená výzva MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

12.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II. (335/06_16_075/CLLD_16_01_028)
s podporovanou aktivitou: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

byla dne 25. 9. 2019 na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému MS2014+ modifikována ve prospěch žadatelů.

U výzvy byla provedena jediná změna, a to prodloužení možnosti příjmu žádostí o podporu.
Původní „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ byl stanoven na: 30. 9. 2019, 12:00.
NOVÝ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ je stanoven na: 31. 10. 2019, 12:00.

Aktualizovanou výzvu naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy, či v odkaze zde: výzva IROP č. 12.

Naposledy změněno: [last-modified]