Šestý projekt z IROP zrealizován

Rádi vás informujeme o dalším zrealizovaném projektu, který byl podpořený z výzvy MAS Lanškrounsko
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V měsíci srpnu došlo ke schválení Žádosti o platbu
a Zprávy o realizaci u projektu obce Sázava. Nyní je celkem z IROP fyzicky i finančně ukončených 6 projektů.
Přehled projektů ze všech operačních programů MAS Lanškrounsko naleznete v Mapě projektů zde.

Název projektu: Komunitní centrum Sázava
Žadatel: Obec Sázava
V rámci: 2.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Komunitní centra I.

     

Další informace k projektu a výzvě zde.

Naposledy změněno: [last-modified]