Projekt „Neformální vzdělávání v území MAS Lanškrounsko“ je podán.

Dne 6. 8. 2019 došlo k podání projektu s názvem „Neformální vzdělávání v území MAS Lanškrounsko“ v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.
Projekt byl podán MAS Lanškrounsko a zaštiťuje 8 organizací působících v území MAS, které projevily zájem o tuto výzvu a její nastavené aktivity. Jedná se o projekt, který by měl pomoci zlepšit situaci těchto spolků věnujících se neformálnímu a zájmovému vzdělávání dětí a mládeže v území MAS. Výzva umožňuje obdobné aktivity jako u projektů škol, tzv. Šablon, tedy jde o předem nastavené aktivity. Největší zájem oněch osmi zapojených organizací byl o aktivity Projektových dní v/mimo klubovnu.

Zapojeným organizacím děkujeme za součinnost a netrpělivě s nimi budeme očekávat hodnocení této žádosti o podporu.

Naposledy změněno: [last-modified]