Přijaté žádosti o dotaci z IROP

V úterý 30. 7. 2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 315/06_16_038/CLLD_16_01_028 s názvem 13.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III.

Jedná se již o třetí výzvu zaměřenou na opatření SCLLD Zvýšení bezpečnosti dopravy, avšak o druhou výzvu s aktivitou Bezpečnost dopravy, jedna výzva byla zaměřena na aktivitu Cyklodoprava. Do této výzvy MAS č. 13 se přihlásil 1 žadatel s projektem zaměřeným na výstavbu druhé etapy chodníků v obci Tatenice. Žádost bude nyní postoupena kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně se projekt přiděluje Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k věcnému hodnocení a poté dojde k předání Radě MAS, která provádí výběr projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 13 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]