Jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko, z.s

Ve čtvrtek 27. června proběhlo druhé jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko v roce 2019, tentokrát se uskutečnilo v Multifunkčním centru L´ART v Lanškrouně.

Na programu byly aktuality a informace o činnosti MAS, informace ze všech operačních programů (IROP, OPZ, PRV), informace k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, který MAS Lanškrounsko realizuje, přehled animační činnosti MAS pro ZŠ a MŠ v rámci projektů Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony II.

Stěžejním bodem programu bylo projednání změn ve Stanovách MAS Lanškrounsko a v Jednacím řádu Valné hromady MAS Lanškrounsko, informace o článku 20 PRV a o projektu na podporu NNO na území MAS Lankrounsko.

Zápis z jednání včetně prezenční listiny a všech příloh je k nahlédnutí zde.

Naposledy změněno: [last-modified]