Změna vyhlášené výzvy MAS z IROP č. 11

Informujeme potencionální žadatele, že vyhlášená výzva MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

11.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof III.(137/06_16_075/CLLD_16_01_028), Podporovaná aktivita: Stanice IZS

byla dne 26. 6. 2018 na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému MS2014+ modifikována ve prospěch žadatelů.

U výzvy byla provedena jedna změna, a to náprava administrativní chyby u kritéria VH č. IVb.5, kdy došlo nápravě relevantnosti kritéria vůči aktivitě výzvy.
Původní znění kritéria: „Pro jak velké území (dle nařízení Pardubického kraje č.3/2016, Přílohy č. 1) v rámci MAS Lanškrounsko JSDH doložila dopad nové techniky?“
NOVÉ znění kritéria: „Pro jak velké území (dle nařízení Pardubického kraje č.3/2016, Přílohy č. 1) v rámci MAS Lanškrounsko JSDH doložila dopad své jednotky?“

Aktualizovanou výzvu naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy, či v odkaze zde: výzva IROP č. 11.

Naposledy změněno: [last-modified]