Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi MŠ, ZŠ, ŠD a ZUŠ

Vzhledem k velké úspěšnosti seminářů zaměřených na školní legislativu proběhne v příštím školním roce návazná série seminářů zaměřených pouze na problematiku GDPR.

Na téma: Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi MŠ, ZŠ, ŠD a ZUŠ bude přednášet paní Mgr. Lenka Bártlová, která s touto problematikou pracuje ve své každodenní praxi. Seminář pro MŠ proběhne 19. 9. 2019 a pro ZŠ, ŠD a ZUŠ dne 3. 10. 2019 opět v odpoledních hodinách.

Detailní informace budou upřesněny začátkem školního roku 2019/2020.

Naposledy změněno: [last-modified]