Seminář na téma Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhl v zasedací místnosti Obecního úřadu Lubník seminář na téma Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR. Na toto téma přednášela PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Semináře se zúčastnilo celkem 19 účastníků včetně advokáta a pověřence pro ochranu osobních údajů, pana JUDr. Denise Mitroviće. Seminář byl realizován v odpoledních hodinách a trval 5 hodin. V průběhu i v závěru semináře vzešlo hned několik dotazů. Všem děkujeme za účast. Velké poděkování patří paní Puškinové za velmi profesionální výklad a Obci Lubník za poskytnutí prostor.

Dne 8. 5. nás čeká tentýž seminář se zaměřením na základní školy i ZUŠ. Tento seminář se bude konat v zasedací místnosti Městyse Dolní Čermná, a to od 13 – 17 hodin.

 

Naposledy změněno: [last-modified]