Proběhlo mapování zájmu o aktivity v oblasti neformálního vzdělávání

Dne 8. 4. a 25. 4. 2019 se uskutečnila dvě informativní setkání se zástupci potenciálních realizátorů aktivit ve vyhlášené výzvě MŠMT č. 02_18_071 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. V této výzvě jsou k dispozici obdobné aktivity jako v projektech tzv. Šablon, které jsou určeny pro školy a školská zařízení. Jedná se jak o aktivity podporující pracovníky v neformálním vzdělávání (Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání, Sdílení zkušeností, Tandemové neformální vzdělávání a Zavádění nových metod), tak o aktivity určené přímo pro děti
a mládež (Kluby v neformálním vzdělávání a Projektové dny).

Setkání měla za úkol předat základní informace k dané výzvě a zmapovat zájem neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v regionu MAS Lanškrounsko o tyto aktivity. V případě kladné odezvy z území je MAS Lanškrounsko jako oprávněný žadatel za zapojené aktéry připravena podat souhrnný projekt do vyhlášené výzvy MŠMT.

Naposledy změněno: [last-modified]