Vyhlášení výzvy OPZ – Prorodinná opatření III

Dne 24. 4. 2019 vyhlásila MAS Lanškrounsko výzvu č. 890/03_16_047/CLLD_16_01_028 s názvem OPZ_3_Prorodinná opatření III s alokací 2.544.180,00 Kč, zaměřenou zejména na:

  • Příměstské tábory
  • Dětské skupiny
  • Doprovody na kroužky a zájmové skupiny
  • Společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny, či příměstského tábora
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Vzdělávání pečujících osob

Text výzvy naleznete zde.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:        30. 6. 2019, 12:00 hodin

Veškeré informace a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě OPZ naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]