Plánovaná výzva z PRV č. 4

V rámci operačního programu PRV (Program rozvoje venkova) je na duben 2019 naplánováno vyhlášení 4. výzvy, která zahrnuje Fiche 2, 3 a 4.

Plánované vyhlášení výzvy:  1. 4. 2019

Příjem žádostí na MAS: 1. 5. 2019 – 20. 5. 2019

Registrace žádostí na RO SZIF: do 31. 7. 2019

 

Vyhlášené fiche:

Fiche 2 – Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním lokálních produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Výrobce krmiv, které definuje zákon 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo

Jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování  EU jako vstupní produkt.

 

Fiche 3 – Rozvoj a diverzifikace drobného podnikání v regionu

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE).

Definice příjemce dotace:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

 

Fiche 4 – Podpora neproduktivních funkcí lesů

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných krajinných prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky zábradlí a stupně.

Definice příjemce dotace:

– Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

– Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Naposledy aktualizováno: 15 Únor, 2019 v 13:51

Vyhledávání

Kalendář

Květen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.4.2019 30.4.2019 1.5.2019 2.5.2019

Kategorie: General13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ

13:00: Aktuální právní úprava v činnosti MŠ
3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019
6.5.2019 7.5.2019 8.5.2019 9.5.2019

Kategorie: General13:00: Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ

13:00: Aktuální právní úprava v činnosti ZŠ
10.5.2019 11.5.2019

Kategorie: General8:00: Aktuální právní úprava v činnosti ŠD

8:00: Aktuální právní úprava v činnosti ŠD
12.5.2019
13.5.2019 14.5.2019 15.5.2019 16.5.2019 17.5.2019

Kategorie: General8:00: Školení finanční gramotnosti pro 9. ročníky ZŠ

8:00: Školení finanční gramotnosti pro 9. ročníky ZŠ
18.5.2019 19.5.2019
20.5.2019

Kategorie: General10:30: Jednání Rady MAS

10:30: Jednání Rady MAS

Kategorie: General15:30: Jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

15:30: Jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti
21.5.2019

Kategorie: General8:00: Školení finanční gramotnosti pro 9. ročníky ZŠ

8:00: Školení finanční gramotnosti pro 9. ročníky ZŠ
22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019

Kategorie: GeneralN/A: Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů

N/A: Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů
25.5.2019

Kategorie: GeneralN/A: Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů

N/A: Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů
26.5.2019
27.5.2019 28.5.2019 29.5.2019 30.5.2019 31.5.2019 1.6.2019 2.6.2019