Jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko, z. s.

Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo první jednání Valné hromady MAS Lanškrounsko v roce 2019. Na programu byly aktuality a informace o činnosti MAS, informace ze všech operačních programů (IROP, OPZ, PRV) včetně harmonogramů výzev, přijetí nových členů, informace k Místnímu akčnímu plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II, který MAS Lanškrounsko realizuje, přehled animační činnosti MAS pro ZŠ a MŠ v rámci projektů Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony II.

Stěžejním bodem programu bylo projednání zprávy Kontrolní komise MAS, schválení Výroční zprávy za rok 2018, schválení rozpočtu pro rok 2019, volba členů Kontrolní komise MAS Lanškrounsko a především volba členů Rady MAS Lanškrounsko.

Zápis z jednání včetně prezenční listiny a všech příloh je k nahlédnutí zde. Výroční zpráva za rok 2018 je ke stažení zde.

   

Naposledy změněno: [last-modified]