Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 4. 2. 2019

V pondělí 4. února zasedla Výběrová komise MAS Lanškrounsko k 1. jednání v roce 2019. Na programu měla hodnocení projektu z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).

Přítomní členové VK se nejdříve zúčastnili školení – byli seznámení s ukončenou výzvou MAS z IROP č. 10, dále s procesem věcného hodnocení a také s možným střetem zájmů. Zápis ze školení včetně příloh naleznete zde.

Hlavním bodem jednání bylo hodnocení žádosti s názvem Cyklostezka Lanškroun-Sázava, která byla přijata v rámci výzvy 183/06_16_038/CLLD_16_01_028 – 10.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II. prostřednictvím Dobrovolného Svazku obcí Lanškrounsko v prosinci 2018.

Hodnocená žádost splnila podmínky věcného hodnocení a byla  Výběrovou komisí doporučena Radě MAS Lanškrounsko k podpoře. Více informací k této výzvě naleznete zde. Zápis z jednání včetně příloh naleznete zde.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]