Další projekty výzev MAS z IROP schváleny

S radostí uvádíme souhrn projektů výzev MAS Lanškrounsko roku 2018 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které byly schváleny ŘO IROP k poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná o následující projekty:

Zkvalitnění spojení při mimořádných událostech, žadatel město Lanškroun, výzva MAS č. 6, schváleno ke dni 20. 7. 2018, projekt ukončen ke dni 26.11.2018. Zde se jedná o první fyzicky ukončení projekt;

Vybavení pro JSDH Tatenice, žadatel obec Tatenice, výzva MAS č. 6, schváleno ke dni 3. 7. 2018;

Zvýšení bezpečnosti občanů města Lanškroun v lokalitě ulice Smetanova, žadatel město Lanškroun, výzva MAS
č. 5, schváleno ke dni 4. 12. 2018.

Zvýšení bezpečnosti občanů města Lanškroun v lokalitě ulice Opletalova, žadatel město Lanškroun, výzva MAS
č. 5, schváleno ke dni 14. 12. 2018.

Informace o schválených projektech naleznete na webu IROP zde.

Projekty z výzvy č. 8 pod názvem Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady a z výzvy č. 9
pod názvem O. K. klub v novém jsou předány k závěrečnému ověření způsobilosti, které je v kompetenci CRR. Projekt z výzvy č. 10 s názvem Cyklostezka Lanškroun-Sázava je ve fázi hodnocení FNaP, které provádí kancelář MAS. Doufáme, že schválených projektů bude dále přibývat.

Naposledy změněno: [last-modified]