Přijaté žádosti o dotaci z IROP

V pátek 14. 12. 2018 ve 14:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 183/06_16_038/CLLD_16_01_028 s názvem 10.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II.

Jedná se o druhou výzvu zaměřenou na opatření SCLLD Zvýšení bezpečnosti dopravy, avšak první vyhlášení výzvy na aktivitu Cyklodopravy. Do této výzvy MAS č. 10 se přihlásil 1 žadatel s projektem zaměřeným na výstavbu nové cyklostezky propojující obce Lanškroun a Sázavu. Žádost bude nyní postoupena kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně se projekt přiděluje Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k věcnému hodnocení a poté dojde k předání Radě MAS, která provádí výběr projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 10 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]