Kariérové poradenství včera, dnes a zítra

V rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje se uskuteční  tematické setkání zaměřené na podrobnější seznámení účastníků s problematikou aktuálního stavu a dalších cílů kariérového poradenství.

Součástí setkání je panelová diskuse a vzájemná výměna zkušeností. Je určeno pro vedoucí pracovníky, kariérové poradce a pedagogické pracovníky SŠ a VOŠ, zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol, pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání a poradenství, pracovníky PPP, rodiče dětí a žáků, studenty VŠ – budoucí pedagogické pracovníky.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlásit se můžete odesláním vyplněné přiložené přihlášky do 20. 11. 2018 na e-mail uvedený v přihlášce.

Pozvánka TS Kariérové poradenství včera dnes a zítra

Prihlaska TS Kariérové poradenství včera dnes a zítra

Naposledy změněno: [last-modified]