Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 23. 10. 2018

V úterý 23. října se v prostorách zasedací místnosti MAS Lanškrounsko v Žichlínku sešla Výběrová komise MAS Lanškrounsko, která měla na programu hodnocení projektů ze dvou operačních programů (OPZ, IROP).

Jednání k OPZ:
Členové VK se seznámili s hodnocením u jedné žádosti přidělené k věcnému hodnocení v rámci výzvy Prorodinná opatření II z OPZ. VK schválila bodové hodnocení, jejich podmínky a stanovila konečné pořadí, jež bylo nasnadě z důvodu hodnocení jediného projektu.
Výběrová komise tuto žádost o podporu, která uspěla ve věcném hodnocení, doporučila Radě MAS k výběru pro financování. Více informací (zápis z jednání, prezenční listinu, hodnotící tabulku) naleznete na záložce zde.

Jednání k IROP:
Přítomní členové VK se před hodnocením nejdříve zúčastnili školení k ukončené výzvě MAS z IROP č. 8, k postupům věcného hodnocení (VH) dle aktuálních Interních postupů MAS verze 4 a ke střetu zájmů členů VK.

Poté bylo zahájeno jednání k výzvě MAS č. 8 z Integrovaného regionálního operačního programu: 8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

Hlavním bodem jednání bylo vypracování Souhrnného kontrolního listů věcného hodnocení k jedné přijaté žádosti o podporu splňující kontrolu FNaP. Dále byl vypracován Seznam žádostí z věcného hodnocení, jenž je podkladem pro jednání rozhodovacího orgánu Rady MAS.
Více informací k této výzvě naleznete zde. Hodnocená žádost splnila podmínky VH a bude předána rozhodovacímu orgánu MAS – Radě MAS, k výběru žádosti o podporu.

Naposledy změněno: [last-modified]