Změny výzev MAS z IROP č. 5, 8, 9, a 10

Informujeme potencionální žadatele o změnách ve výzvách MAS z IROP s názvem:

5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I.(129/06_16_038/CLLD_16_01_028). Jedná se o uzavřenou výzvu MAS. Zde došlo k navýšení „Alokace výzvy MAS (CZV) na 3.363.003 Kč CZV

9.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání II.(182/06_16_075/CLLD_16_01_028 ) a 10.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II. (183/06_16_038/CLLD_16_01_028)U obou výzev došlo k  prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu.
NOVÉ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ u výzvy č. 9  je stanoveno na: 22. 10. 2018,  u výzvy č. 10  je stanoveno na: 30. 11. 2018, 12:00..

V rámci vyhlášených výzev IROP č. 8 (137/06_16_075/CLLD_16_01_028), 9 a 10 došlo k další úpravě týkající se položky „Způsob hodnocení projektů“, kde došlo k aktualizaci verze Interních postupů v textu výzvy na verzi č. 4.

Změny byly provedeny na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému MS2014+. Modifikace výzev je ve prospěch žadatelů.

Aktualizované výzvy naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy či v odkaze zde: výzva č. 5výzva IROP č. 8výzva č. 9, výzva č. 10.

Naposledy změněno: [last-modified]