Jednání Rady MAS Lanškrounsko

Ve středu 25. 9. 2018 proběhlo jednání Rady MAS Lanškrounsko, z. s.
Na programu jednání bylo schválení předložených žádostí o podporu do dotačního programu Malý Leader pro Lanškrounsko 2019 (informace k tomuto projektu naleznete zde). Přehled přijatých žádosti je k nahlédnutí zde.

Rada byla seznámena s připravovanými změnami SCLLD u opatření týkajících se Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost (změny následně projednává a schvaluje Valná hromada MAS).

V rámci IROP byly schváleny Interní postupy (IP) ve verzi č. 4 na základě nových požadavků Řídícího orgánu IROP
(IP dostupné zde ) a modifikace výzev IROP č. 5, 8, 9 a 10, informace k modifikacím zde. Dalším důležitým bodem
v rámci IROP bylo projednání předložených žádosti o podporu po věcném hodnocení ke schválení v rámci uzavřené výzvy: 5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I., více informací k výzvě a vybraným projektům zde.

Zápis z jednání Rady č. 6/18 je k nahlédnutí zde.

Naposledy změněno: [last-modified]