Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP II

V úterý 25. 9. 2018 se konalo v prostorách lanškrounské radnice ustavující zasedání Řídícího výboru MAP II (ŘV). ŘV je hlavním pracovním orgánem a podílí se na společném plánování, rozvoji, aktualizaci a schvalování MAP. Je sestaven ze zástupců klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání v území SO ORP Lanškroun.

Na zasedání se sešlo celkem 17 členů ŘV a tři členové byli omluveni. Všichni byli hlavní manažerkou projektu Bc. Radkou Šťovíčkovou seznámeni s projektem MAP II a s plánem činností na školní rok 2018/2019. Následně projednali Statut, Jednací řád, změny ve Strategickém rámci MAP a složení pracovních skupin MAP II, které se budou aktivně podílet na procesu společného plánování a připravovat podklady pro jednání a rozhodování ŘV. Zástupci Pardubického kraje představili členům ŘV také Krajský akční plán (KAP), jeho platformy, aktuální informace a informace k realizaci KAP .

Za celý realizační tým MAP II děkujeme všem za účast.

 

Naposledy změněno: [last-modified]