„Společné vzdělávání na Lanškrounsku“

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 proběhl Workshop se společnou diskusí na téma „Společné vzdělávání na Lanškrounsku“ pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II.

Workshopu se zúčastnili zástupci základních i mateřských škol, zástupci školských poradenských služeb, neziskových organizací, organizací zájmového vzdělávání a také zástupci sociálního odboru a organizací poskytujících ranou péči a sociálně aktivizační služby.

Úvodního slova se ujala koordinátorka aktivit Mgr. Michaela Čadová, DiS., která krátce představila projekt MAP II ORP Lanškroun a realizační tým, který se na chodu celého projektu bude podílet. Informovala také účastníky workshopu o způsobech zveřejňování informací k projektu.

Celou akcí účastníky provázela lektorka a supervizorka Mgr. Lenka Velebná, která v úvodu shrnula současnou situaci na Lanškrounsku. Zmínila počet dětí a žáků se SVP a složení dle druhu postižení.

Představila účastníkům také cíle setkání:

  • Zmapovat současný stav nastavení rovných příležitostí na školách,
  • analyzovat současný stav a potřeby,
  • stanovit hlavní problémy k řešení
  • a společně navrhnout/sestavit seznam potenciálních členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Poté se ujala slova psycholožka Mgr. Kamila Barlow, která hovořila o připravovaných změnách v rámci legislativy, např. změny v oblasti pozice asistenta pedagoga nebo Individuálního vzdělávacího plánu. Odkázala účastníky na organizace, které se zaměřují na podporu pedagogů a škol při řešení specifických potřeb dětí a žáků. Všichni přítomní se v této části zapojili do diskuse a vznášeli směrem k paní psycholožce své dotazy.

Workshop obohatila svým příspěvkem také Markéta Štěpánková, která mluvila z pozice rodiče o svých dětech se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených v běžné škole. Pozitivně ohodnotila spolupráci se školním psychologem, speciálně pedagogickým centrem, rodinným integračním centrem, se školou i s asistentem pedagoga.

Po příkladu dobré praxe se ujala slova opět paní Mgr. Lenka Velebná, která hovořila o nastavení rovných podmínek ve vzdělávání na Lanškrounsku, a v tomto smyslu vyzvala účastníky ke spolupráci. Přítomní se rozdělili do menších pracovních skupin a pracovali na tématech, jimiž je potřeba se v této souvislosti zabývat. Prodiskutované problémové okruhy budou sloužit jako podklad pro činnost pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

V závěru se ujala slova Mgr. Natálie Bártlová, manažerka projektu MAP II, která informovala přítomné o pracovní skupině pro rovné příležitosti – o náplni činnosti práce, povinném složení a četnosti scházení se.  Vyzvala přítomné k možnosti se dobrovolně do této skupiny zapojit s tím, že navržené složení bude předmětem jednání Řídícího výboru, který o finálním složení pracovní skupiny rozhodne.

Z řad přítomných se přihlásilo celkem 9 zájemců. Workshop byl velmi obohacující pro všechny přítomné a setkání proběhlo v hojném počtu.

 

Za celý realizační tým MAP II ORP Lanškroun děkujeme všem za účast.

 

 

Naposledy aktualizováno: 14 Září, 2018 v 10:47

Vyhledávání

Kalendář

Únor 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.1.2019 29.1.2019 30.1.2019 31.1.2019 1.2.2019 2.2.2019 3.2.2019
4.2.2019 5.2.2019 6.2.2019 7.2.2019 8.2.2019 9.2.2019 10.2.2019
11.2.2019 12.2.2019 13.2.2019 14.2.2019 15.2.2019 16.2.2019 17.2.2019
18.2.2019 19.2.2019 20.2.2019 21.2.2019 22.2.2019 23.2.2019 24.2.2019
25.2.2019 26.2.2019 27.2.2019 28.2.2019 1.3.2019 2.3.2019 3.3.2019

Počasí Lanškroun

0° C