Setkání s MAS Orlicko a MAS Lanškrounsko

V úterý 11. 9. 2018 proběhlo Setkání s MAS Orlicko a MAS Lanškrounsko, kterého se zúčastnili jak zástupci obou MAS, tak zástupci ředitelů škol a obcí z DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounska. Setkání bylo uspořádáno v Horní Čermné v prostorách obecního úřadu. Hlavními tématy setkání byly vyhlášené a připravované výzvy obou MAS z oblasti školství (z IROP a OPZ), informace k projektům škol Šablony II (z OP VVV) a dále informace k projektu Místního akčního plánu pro ORP Lanškroun II, který realizuje MAS Lanškrounsko. Setkání proběhlo v hojném počtu a těšíme na další.

    

 

Naposledy změněno: [last-modified]