Jednání KS NS MAS Pardubického kraje

Dne 6. září proběhlo jednání Pléna Krajského sdružení Národní sítě MAS Pardubického kraje. Jednání se tentokrát uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti radnice v Lanškrouně. Zahájení proběhlo za účasti starosty města Lanškrouna, který společně s manažerkou hostitelské MAS Lanškrounsko přivítal zástupce MAS Pardubického kraje.

Mezi hlavní body jednání patřila výměna informací MAS v Pardubickém kraji – realizované a plánované výzvy CLLD a zapojení do programového rámce OPŽP.

Jednání bylo přínosné, proběhlo důležité sdílení aktuálních zkušeností a informací mezi jednotlivými MAS. Jednání bylo ukončeno ve 13 hodin.

  

 

Naposledy změněno: [last-modified]