Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 23. 8. 2018

Dne 23. 8. 2018 byla na programu jednání Výběrové komise (VK) ukončená výzva MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to 5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I., zde.

Členové VK se nejdříve zúčastnili školení k ukončené výzvě MAS z IROP č. 5 a postupu věcného hodnocení (VH) dle aktuálních Interních postupů MAS v3.

Následně bylo zahájeno 1. jednání k výzvě č. 5. V úvodu proběhlo šetření ke střetu zájmu hodnotitelů a jeho stvrzení. Poté se členové VK seznámili se třemi přijatými žádostmi o podporu, které splnily kontrolu FNaP. Stěžejním bodem jednání bylo přidělení žádosti zpracovatelům Podkladového kontrolního listu VH pro 2. jednání VK, které se uskuteční dne 10. 9. 2018.

Naposledy změněno: [last-modified]