Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V pondělí 6. 8. 2018 proběhlo jednání Rady MAS Lanškrounsko, z. s.

Na programu jednání bylo schválení dotačního programu Malý Leader pro Lanškrounsko 2019 (informace k tomuto projektu naleznete zde), schválení zprávy o plnění strategie a dále jednání v rámci dvou operačních programů. V operačním programu IROP Rada MAS Lanškrounsko schvalovala výzvy MAS z IROP č. 10 včetně kritérií pro věcné hodnocení a formální náležitosti a přijatelnost, zároveň také Rada schvalovala kontrolní listy IROP k výzvám č. 9 a 10. V rámci operačního programu PRV potom Rada MAS Lanškrounsko schválila vybrané žádosti o dotaci. Přehled přijatých a nepřijatých žádostí ve výzvě č. 3 PRV naleznete v odkaze zde.

Zápis z jednání Rady je ke shlédnutí zde.

 

Naposledy změněno: [last-modified]