Přijaté žádosti o dotaci z IROP

V sobotu 7. 7. 2018 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 129/06_16_038/CLLD_16_01_028 s názvem 5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I.

Jedná se o první výzvu zaměřenou na opatření Bezpečnost dopravy. Do této výzvy MAS č. 5 se přihlásili 2 žadatelé s celkem 3 projekty zaměřenými na výstavbu a rekonstrukci přechodů pro chodce a chodníku. Zároveň jde o první výzvu MAS, kde je větší požadavek žadatelů, než je alokace výzvy. Žádosti budou nyní postoupeny ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou přiděleny Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k jejich věcnému hodnocení a poté předány Radě MAS k výběru projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 5 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]