Vyhlášení výzvy PRV – 3. výzva PRV

Dne 15. 6. 2018 vyhlásila MAS Lanškrounsko 3. výzvu PRV pro Fiche 1, 2, 3, 4 a 5.

Text výzvy naleznete zde.

Veškeré informace včetně jednotlivých fichí a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě PRV naleznete zde.

Datum příjmu žádostí o podporu:         29. 6. – 13. 7. 2018

Podání Žádostí na MAS Lanškrounsko (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Registrace žádostí na RO SZIF:             30. 8. 2018

Kontaktní osobou pro 3.  výzvu PRV je Lenka Kněžourová, email: info@maslanskrounsko.cz , mobil +420 732 670 484.

Naposledy změněno: [last-modified]