Seminář pro žadatele OPZ – výzva Komunitní sociální práce a komunitní centra

V úterý 5. 6. 2018 proběhl seminář k výzvě MAS Lanškrounsko v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ), který se týkal Komunitní sociální práce a komunitních center.

Na programu byly informace k vyhlášené výzvě MAS, informace o tvorbě žádosti o podporu, uznatelné náklady, podporované aktivity a další důležité informace, systém IS KP14+, informace o procesu hodnocení a dotazy potencionálních žadatelů výzvy.

Prezentaci ze semináře výzvy naleznete zde . Další informace k systému IS KP14+ a postup založení žádosti najdete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]