Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 31. 5. 2018

Ve čtvrtek 31. května se v prostorách zasedací místnosti MAS v Žichlínku sešla Výběrová komise MAS Lanškrounsko. Na programu bylo 2. jednání  k výzvě MAS č. 6 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Hlavním bodem jednání bylo vypracování Souhrnných kontrolních listů věcného hodnocení ke dvěma přijatým žádostem o podporu na základě Podkladových kontrolních listů VH a vypracování Seznamu žádostí z věcného hodnocení, jenž je podkladem pro jednání Rady MAS v rámci výzvy: 6.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.
Více informací  k této výzvě naleznete zde. Žádosti, která splnily podmínky VH, budou předány rozhodovacímu orgánu (tedy Radě MAS) k výběru žádostí o podporu.

Jednání Výběrové komise se účastnili dva zástupci Centra pro regionální rozvoj Pardubického kraje, kteří v rámci monitorovací návštěvy provedli kontrolu postupů věcného hodnocení VK MAS Lanškrounsko.

Naposledy změněno: [last-modified]