Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 17. 5. 2018

Dne 17. 5 2018 byla na programu jednání Výběrové komise (VK) ukončená výzva MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to 6.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.

Členové VK se nejdříve zúčastnili školení k ukončené výzvě MAS z IROP č. 6 a postupu věcného hodnocení (VH) dle aktualizovaných Interních postupů MAS v3.

Následně bylo zahájeno 1. jednání k výzvě č. 6; v úvodu proběhlo šetření ke střetu zájmu hodnotitelů. Poté se členové VK seznámili se dvěma přijatými žádostmi o podporu, které splnily kontrolu FNaP. Stěžejním bodem jednání bylo přidělení žádosti zpracovatelům Podkladového kontrolního listu VH pro 2. jednání VK, které se uskuteční 31. 5. 2018. VK projednala také návrh kritérií VH pro výzvy IROP č. 9 a 10.

Naposledy změněno: [last-modified]