Aktualizace Obecných pravidel IROP

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydal aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.11 s platností k 15. 5 2018. Souhrn provedených změn včetně aktuální verze pravidel naleznete v odkaze zde.

Upozorňujeme, že žadatelé se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro danou výzvu ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace projektu, tj. od data vydání právního aktu se příjemci řídí vždy aktuální verzí Obecných a specifických pravidel.

Přehled platných pravidel ke dni vyhlášení výzev MAS naleznete v FAQ IROP.

Naposledy změněno: [last-modified]