Změna vyhlášených výzev MAS z IROP č. 5 a 8

Informujeme potencionální žadatele, že vyhlášené výzvy MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

5.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy I.
(129/06_16_038/CLLD_16_01_028)
Podporované aktivity: Bezpečnost dopravy

8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.(137/06_16_075/CLLD_16_01_028)
Podporovaná aktivita: Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ

byly dne 11. 5. 2018 na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému MS2014+ modifikovány.

U obou výzev byla provedena jedna změna, a to prodloužení možnosti příjmu žádostí o podporu.
Původní „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ u výzvy č. 5: 23. 5. 2018, 12:00 a u výzvy č. 8: 16. 5. 2018, 12:00.
NOVÉ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“je stanoveno u:
výzvy č. 5 na: 7. 7. 2018, 12:00,
výzvy č. 8 na: 6. 6. 2018, 12:00.

Aktualizované výzvy naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy, či v odkazech zde: výzva IROP č. 5, výzvy IROP č. 8.

Naposledy změněno: [last-modified]