Přijaté žádosti o dotaci z IROP

Dnes v pondělí 23. dubna byl ve 12:00 hodin ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 040/06_16_076/CLLD_16_01_028 s názvem 6.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.

Jedná se o opakovanou výzvu po rozšíření normativům možné techniky (ze 3 na 15 druhů/setů techniky), kdy se do této výzvy MAS č. 6 přihlásili 2 žadatelé se svými projekty zaměřenými na techniku JSDH. Žádosti budou nyní postoupeny ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou přiděleny Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k jejich věcnému hodnocení a poté předány Radě MAS k výběru projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 6 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]