Přehled stavů projektu v systému MS 2014+

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu připravil přehled všech stavů projektu, které mohou nastat během procesu podání, schvalování, realizace a ukončení projektu. Dokument je dostupný v odkaze zde.

Naposledy změněno: [last-modified]