Vyhlášení výzvy OPZ – Prorodinná opatření II

Dne 26. 3. 2018 vyhlásila MAS Lanškrounsko výzvu č. 518/03_16_047/CLLD_16_01_028 s názvem OPZ_3_Prorodinná opatření II s alokací 3.544.305,00 Kč, zaměřenou zejména na:

  • Příměstské tábory
  • Dětské skupiny
  • Doprovody na kroužky a zájmové skupiny
  • Společnou dopravu dětí do/ze školy, dětské skupiny, či příměstského tábora
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Vzdělávání pečujících osob

Text výzvy naleznete zde.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:        30. 6. 2018, 12:00 hodin

Veškeré informace a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě OPZ naleznete zde.

V případě zájmu o informace či pomoci při tvorbě žádosti se prosím obraťte na Radku Šťovíčkovou – info@maslanskrounsko.cz , +420 732 359 358

Naposledy změněno: [last-modified]