Vyhlášení výzvy OPZ – Komunitní sociální práce a komunitní centra

Dne 26. 3. 2018 vyhlásila MAS Lanškrounsko výzvu č. 517/03_16_047/CLLD_16_01_028 s názvem OPZ_2_Komunitní sociální práce a komunitní centra s alokací 1.200.000,00 Kč, zaměřenou zejména na:

  • Fungování komunitního centra
  • Aktivity komunitní sociální práce a jejich návazných služeb, včetně preventivních opatření

Text výzvy naleznete zde.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:        30. 6. 2018, 12:00 hodin

Veškeré informace a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě OPZ naleznete zde.

V případě zájmu o informace či pomoci při tvorbě žádosti se prosím obraťte na Radku Šťovíčkovou – info@maslanskrounsko.cz , +420 732 359 358

Naposledy změněno: [last-modified]