Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V pondělí 5. 3. 2018 se podruhé v roce 2018 sešla Rada MAS Lanškrounsko.

V úvodu členové Rady projednali a schválili výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 7 a 8 a jejich kritéria pro věcné hodnocení. Plán vyhlášení výzev je 16. 3., avíza naleznete zde. V rámci IROP se dále projednaly kontrolní listy pro výzvy MAS č. 5 a 6.

V dalším bodě Rada MAS jednala o předložené žádosti o podporu z IROP po věcném hodnocení ke schválení v rámci uzavřené výzvy: 4.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání I.

Posledním bodem jednání bylo výběrové řízení MAS Lanškrounsko na pozici Finanční manažer.

Zápis z jednání Rady č. 2/18 naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]