Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 21. 2. 2018

Ve středu 21. února se v prostorách zasedací místnosti MAS v Žichlínku potřetí v roce 2018 sešla Výběrová komise MAS Lanškrounsko. Tentokrát bylo na programu 2. jednání  k výzvě MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu č. 4.

Hlavním bodem jednání bylo převzetí Podkladových kontrolních listů VH, vypracování Souhrnného listu věcného hodnocení přijaté žádosti o podporu a Seznamu hodnocených projektů v rámci výzvy: 4.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání I. Více informací  k této výzvě naleznete zde. Žádost, která splnila podmínky VH, bude předána rozhodovacímu orgánu, tedy Radě MAS k výběru.

Naposledy změněno: [last-modified]