Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 14. 11. 2017

V úterý 14. listopadu se opět sešla Výběrová komise MAS Lanškrounsko. Tentokrát byly na programu jednání výzvy ze dvou operačních programů – Operační program Zaměstnanosti a Integrovaný regionální operační program.

V rámci OPZ bylo hlavním bodem jednání souhrnné hodnocení přijatých žádostí v rámci výzvy Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I, konkrétně seznámení s hodnocením, schválení bodového hodnocení, seřazení žádostí podle počtu dosažených bodů a doporučení žádostí, které uspěly, Radě MAS k výběru.

O výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jednala Výběrová komise poprvé. Proto byli členové VK nejprve obeznámeni s ukončenou výzvou MAS (2.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Komunitní centra I.) a proškoleni k procesu věcného hodnocení v rámci této výzvy. Všichni členové poté podepsali Etický kodex a Prohlášení hodnotitelů. Stěžejním bodem jednání bylo přidělení jednotlivých žádostí hodnotitelům k hodnocení.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]