Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 6. 11. 2017

V pondělí 6. listopadu se sešla Výběrová komise MAS Lanškrounsko. Hlavním bodem jednání bylo souhrnné hodnocení přijatých žádostí v rámci výzvy Prorodinná opatření a jejich postoupení/nepostoupení ke schválení. Výsledky jednání VK budou předloženy Radě MAS Lanškrounsko ke schválení, poté bude přehled schválených žádostí zveřejněn.

V závěru jednání byly hodnotitelům přiděleny k hodnocení žádosti přijaté v rámci druhé výzvy OPZ – Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I.

 

    

Naposledy změněno: [last-modified]