Změna vyhlášených výzev MAS z IROP č. 3 a 4

Informujeme potencionální žadatele, že vyhlášené výzvy MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

3.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I. (041/06_16_075/CLLD_16_01_028)
Podporované aktivity: Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ

4.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání I. (042/06_16_075/CLLD_16_01_028)
Podporovaná aktivita: Infrastruktura pro zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

byly dne 23. 10. 2017 na základě rozhodnutí Rady MAS Lanškrounsko a schválení ŘO IROP v systému ISKP 14+ modifikovány.

U obou výzev byla provedena jedna změna, a to prodloužení možnosti příjmu žádostí o podporu o 1 měsíc.
Původní „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ 1. 11. 2017, 12:00
NOVÉ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ 1. 12. 2017, 12:00

Aktualizované výzvy naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy.

Naposledy změněno: [last-modified]