Přijaté žádosti o dotaci OPZ

V sobotu 30. září byl ve 12:00 hodin ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) pro výzvu číslo 122/03_16_047/CLLD_16_01_028 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I.  Celkem se přihlásili 2 žadatelé se svými projekty.

Žádosti nyní projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, poté budou přiděleny hodnotitelům Výběrové komise MAS Lanškrounsko k hodnocení.

Přehled žádostí je dostupný zde.

Naposledy změněno: [last-modified]