Seminář pro žadatele PRV

V pondělí 17. 7. 2017 proběhl seminář týkající se výzvy MAS Lanškrounsko v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Tento seminář se týkal výzvy č. 1 pro operace PRV, konkrétně fiche 1 – Investice do zemědělských podniků, a fiche 5 – Investice do lesního hospodářství a zpracování dřeva. Na programu bylo představení výzvy, bližší informace k jednotlivým fichím, obecná ustanovení výzvy,  seznámení s procesem hodnocení a výběru projektů a postup podání žádosti o dotaci.

Prezentaci ze semináře výzvy naleznete zde.

 

Naposledy změněno: [last-modified]