Šablony – zprávy o realizaci

Byla uveřejněna uživatelská příručka pro vykazování zpráv o realizaci (ZoR) v ISKP 14+ v rámci zjednodušených projektů tzv. Šablon, kterou naleznete v odkaze zde. Samotná záložka ZoR v ISKP 14+ je přístupná až po vydání právního aktu, kdy se projekt nachází ve stavu fyzické realizaci. Před založením ZoR je vhodné mít schválené případné žádosti o změnu. Předkládání zpráv o realizaci se stanovuje od data vydání právního aktu (PA) + 6 měsíců,
způsob stanovení viz příručka s. 7 (první sledované období nemusí být 6 měsíců, v závislosti na počátku fyzické realizace). Na odevzdání ZoR je poté 20 pracovních dní. Poslední ZoR je označena jako Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR), která musí být vyhotovena do 40 pracovních dní.
Při realizaci je nutné vykazovat indikátoru 6 00 00 v jiném systému, a to IS ESF 2014, do kterého jsou zaslány přihlašovací údaje až po vydání PA. Systém má svoji vlastní příručku dostupnou zde.
V případě dotazů či potřebných konzultací se můžete obracet na zaměstnance MAS, viz záložka Kontakty.

Naposledy změněno: [last-modified]